Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 914
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
00617547: ABO MILL s.r.o.
36174858: ABOV in, spol. s r.o. Košice
36600377: ABTEX s.r.o.
17185220: Adriana CAPULIČOVÁ
40795845: Adriana Jevčičová - ADRIA
17097304: Agnesa Gabonayová - AMA
36824879: ALDUMA, s. r. o.
30663148: Alena Hudecová
40163008: Alena Hunyorová-Zákazkové krajčírstvo FILO
34860339: Alena Petrušová - KLASIK
40163440: Alexander Čapó - ARTKOV
32703708: Alexander Ďurčo
44362943: Alexander Jurtinus
32480148: Alexander Kovács - KOVSPOL
43071384: Alexander Kovaľ
34412620: Alexander Mukenhaupt
17077231: ALFOPA, spol. s r.o. Košice
40186474: Alojs Vaněk
14357224: Andrej Karaffa
43513573: Andrej Koribanič