Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV
Zber, úprava a dodávka vody
Čistenie a odvod odpadových vôd
Zber, spracúvanie a likvidácia odpadov; recyklácia materiálov
Ozdravovacie činnosti a ostatné činnosti nakladania s odpadom

DODÁVKA VODY; ČISTENIE A ODVOD ODPADOVÝCH VÔD, ODPADY A SLUŽBY ODSTRAŇOVANIA ODPADOV

Počet firiem: 31
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
31735355: AGENS SLOVAKIA, spol s r.o. Košice
17173639: Ante Erceg
36192112: BIMETAL, s.r.o.
41226097: Daniel Zádora FERDO
36761036: FAVORIT - M.V. s.r.o.
36687014: FOSSIL, s.r.o.
43726585: František Křížek
11992794: František Moščák
36795721: GER-kov, s.r.o.
31688985: H + EKO, spol. s r.o., Košice
32526971: Henrich Fedor, fy.PONDS
43260314: Henrich Horňák
31735584: HS SLOVAKIA s.r.o.
44471548: Ing. Alexander Gazsi
43501443: Ing. Daniela Schützová
41834241: Ing. Eva Vojtech
43318860: Ing. František Hönsch F&H
43987222: Ján Jonec
43161308: Jozef Ondira - HOPO
32533276: Ladislav Tóth - KITO